Gníomhaíochtaí

Is ceantar é seo ina dtig leat a bheith páirteach i gcuid mhór spóirt
faoin aer. Tá gailf, róthaíocht, marcaíocht, iascaireacht agus
siúladóireacht ina measc. Téann bádaí fearraintóireachta chuig na
h-oileáin achan lá agus ar ndóigh tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha
níos lú na leath uair a chloig ar shiúl uainn.
Is dócha gur an rud is tábhachtaí faoin cheantar seo ná gur dtig leat do scíth a ghlacadh agus sult a bhaint as suaimhneas na h-áite, rud a
mhealann daoine isteach go dtí an coirnéal speisialta seo d'Éirinn

Eolas breise ag GaothDobhair.ie