Gaoth dobhair

Is áit iontach álainn é Gaoth Dobhair, ina dtig leat sult a bhaint as an nádúr, radharcanna galánta ar na tránna bána, na sléibhte maorga, na lochanna, na h-aibhneacha agus na gleannta. Sí an Ghaeilge príomh theanga mhuintir na h-áite agus tá saol saibhir cultúra fite fuaite leis
an teanga. Tá muid bródúil as a bhfuil againn ó thaobh ceoil, damhsa, béaloideas agus staire de. 

Cnoc Fola lena thírdhreach creagach agus a mullach ar a mbíonn loinnir dhearg, Gleann Nimhe ag bun an Earagail mhaorga: rachaidh an ceantar seo i gcionn go mór ort.

Breis eolais: GaothDobhair.ie